Historik

 • forsdata registrerades 1981 som "data"-firma av Ola Forslund
   
 • forsdata finns också registrerat i Texas, USA
   
 • forsdatas verksamhet övergick 1983 i bolaget forsdata ab
   
 • forsdata ab över gick 1985 i FoG Data ab
   
 • Ola forslund drev FoG Data ab fram till och med 2002, då jag övergick till ett kommunalt uppdrag som varar till 31 oktober 2004
   
 • forsdata "växtes till liv" igen 2004 när Ola kände behovet av att upprätthålla kontakten med näringslivet och planera för framtiden

 
 
 
 
 
 
 
webbmaster: Ola Forslund