Arbetssätt

  • Mitt arbetssätt är att skriva ett avtal där båda parter ser vinster i samarbetet med en öppenhet att ständigt utvärdera resultatet.
     
  • Basen i avtalet är en liten fast del kompletterad med en rörlig del som debiteras per timme efter överenskomna åtgärder och insatser.
     
  • Min arbetstid är flexibel med reservation att jag har en anställning som kräver 8 timmars arbetsdag. Kvar är 16 timmar, komp. tid och semester, vilket innebär att jag trots allt kan anpassa mig ganska bra.
     
  • Dokumentation och kunskapsöverföring är en vital del i mitt arbete för att mina insatser skall ha ett värde även på sikt. Tidredovisning med arbetsspecifikation är en självklarhet.
 
 
 
 
 
 
 
webbmaster: Ola Forslund