Affärsidé, forsdata

Att med Ola Forslunds kunskaper och erfarenheter
erbjuda företag och verksamheter priseffektiva tjänster,
som innebär att Ola Forslund får en koppling till näringslivet på sin fritid,
för att kunna återföra denna kunskap i sin nuvarande tjänst.

 
 
 
 
 
 
 
webbmaster: Ola Forslund